FOLK  SLOVAKIA  Ltd, s.r.o.            

Nedeľa, Február 14, 2016

                                                         

Pohorelec František

                              Vrchárska náladaPohorelec František

Pohorelec František narodený 1949 v Polomke, žije a tvorí v Bratislave   VŠVU Bratislava, monum. maľba u prof. Matejku   akvarel, olejomaľba, akryl-kontrasty farieb impresionistické vyjadrenie pocitov inšpirovaných prírodou a krajinou voľná tvorba, výstavy pedagogická činnosť na SŠSV

Pohorelec František born in 1949 in Polomka, lives and works in  Bratislava VŠVU Bratislava, monumental painting with professor Matejka watercolor painting, oil painting acrylic painting, contrasts of colors, impressionist portrayal of feelings inspired by nature and landscape, free creations  exhibitions, teaching activities at  SŠSV